1. studenoga 2009.

Tea, Maurizio i Iva
2009. godine u Lijepom našem Zagorju, na Tominoj štafeti uslikao sam Teu, Maurizia i Ivu.